Kara yolu kenarında açılacak iş yerleri için "Geçiş Yolu İzin Belgesi" alınması zorunluluğu getirildi

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulacak üretim bölgeleri tanımlandı- Sirk, lunapark, oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferiklerde yapılacak denetimler yeniden düzenlenerek, ayda 2 kez mühendisler tarafından düzenli kontrol ve bakımı zorunlu tutuldu- İş yeri devirlerinde, devredilecek iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgiler ve belgelerden yalnızca işletmecinin kusuru sebebiyle oluşmuş mevzuata aykırılıkların giderilmesi gerekecek- Açıkta alkollü içki satışı ve sunumu ile nargilelik tütün sunumu yapılan iş yerlerinin ruhsatının kesinleşmesi için "Açık Alkollü İçki Satış Belgesi" ile "Nargilelik Tütün Sunum Uygunluk Belgesi"nin 1 ay içinde yetkili idarelere ibrazı zorunlu hale getirildi

17.04.2021, 15:40 Bilim, Teknoloji
Kara yolu kenarında açılacak iş yerleri için

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, birçok iş yerini ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Gerek yetkili idareler gerek diğer bakanlıklar gerekse sektörde doğrudan hizmet gören gerçek ve tüzel kişi işletmecilerden gelen taleplerin irdelenerek uygulamanın kolaylaştırılması ve uygulamada karşılaşılan bazı engellerin giderilmesi, ayrıca can ve mal güvenliği önlemlerinin artırılması ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca bağımlılıkla etkin mücadele edilebilmesi için yürütülen çalışmalar esas alınarak birtakım değişikliğe gidildi.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve il müdürlükleri, sorumlu bulundukları yerler için ruhsat düzenlemeye yetkili idare olacak.

"Endüstri bölgesi" ve "teknoloji geliştirme bölgesi" tanımları eklenen yönetmelikte, Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulacak üretim bölgeleri tanımlandı.

Yönetmelikle, endüstri bölgelerindeki birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler için inceleme kurulu oluşturulmaması ve bunun yerine ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izniyle tespit edilmesi esasına geçildi.

- Can ve mal güvenliği önlemleri artırılacak

Kara yolu kenarında açılacak iş yerleri için kara yolu trafiği güvenliğini sağlamak maksadıyla "Geçiş Yolu İzin Belgesi" alınması şartı getirilen yönetmelikte, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese tanımları can ve mal güvenliği esası çerçevesinde Danıştay kararları doğrultusunda yeniden düzenlendi.

Yönetmelikle, sirk, lunapark, oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferiklerde yapılacak denetimler yeniden düzenlenerek, ayda 2 defa mühendisler tarafından düzenli kontrol ve bakım zorunluluğu getirildi.

İş yeri devirlerinde, devredilecek iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgiler ve belgelerden yalnızca işletmecinin kusuru sebebiyle oluşmuş mevzuata aykırılıkların giderilmesinin zorunlu hale getirildiği yönetmelikle, işletmecinin kusuru bulunmayan hallerin iş yerinin devrine engel olmaması amaçlandı.

Yönetmelikle, ustalık belgesi ya da diploma veya kurs bitirme belgesinin iş yeri açacak veya buralarda çalışacakların tamamında aranması yerine iş yerindeki her bir meslek dalından en az birer kişide bulunması yeterli hale getirildi.

- Bağımlılıkla mücadelede etkinlik artırılacak

Yönetmelikle, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler gibi açıkta alkollü içki satış ile sunumu ve nargilelik tütün sunumu yapılan iş yerlerinin ruhsatının kesinleşmesi için "Açık Alkollü İçki Satış Belgesi" ile "Nargilelik Tütün Sunum Uygunluk Belgesi"nin 1 ay içinde yetkili idarelere ibrazı zorunlu tutuldu.

Belgeyi ibraz edemeyen işletmecilerin ruhsatı iptal edilerek bağımlılıkla etkin mücadele ve denetim amaçlandı.

- Elektrikli araç şarj istasyonları yaygınlaşacak

Geleceğin temiz teknolojisi elektrikli araçların şarj istasyonlarının işletmecilerinin, kurulu iş yeri işletmecisi ile farklı kişiler olması halinde şarj istasyonlarına müstakil ruhsat düzenlenebilmesi imkanı sağlanan yönetmelikle, aynı yetkili idare sınırları içindeki bir istasyona bağlı uzaktan veya yerinde yönetilebilen tüm araç şarj ünitelerine tek ruhsat düzenlenerek şarj istasyonu ve ünitelerin kolayca yaygınlaşması amaçlandı.

Yorumlar (0)