Dr. Hicran Kazancı: İşbirlikçiler Aranıyor

26 Ekim 2020, 13:18 Yazarlar
Dr. Hicran Kazancı: İşbirlikçiler Aranıyor

2021 yılında Irak’ta yapılacak erken parlamento secimi, her ilin birden fazla seçim bölgesine ayırılarak öncekilerden farklı olarak yapılacaktır. Yani, önceki seçimlerde tek bir seçim bölgesi olan her vilayetin, her 4 sandalye sayısının tek bir seçim bölgesine bölünerek o vilayetin toplam seçim bölge sayısı netleşiyor.

 

12 sandalyesi olan Kerkük İli 3 seçim bölgesine ayrılmaktadır. Kerkük, güney, orta ve kuzey seçim bölgelerine bölündü. Ancak, çoğunluğunu teşkil eden Türkmenlerin yaşadıkları bazı mıntıkaların, Arapların ezici çoğunluğunu teşkil ettiği güney seçim bölgelerine ilhak edilmiştir. Yani, Irak Parlamentosunda Türkmenleri temsil eden bazı siyasetçiler, Türkmen Haklının değil, Arapların çıkarları için büyük çaba gösterdikleri aşikardır. Tabii, bu işbirliği sayesinde kendi koltuklarını bu günden itibaren garanti ettikleri de bilinmektedir.

 

Türkmenlerin Araplarlalar işbirliği yaparak Kerkük üzerinde olan Kürtlerin etkisini kırmak tezini, bazıları ileri sürmektedir. Kerkük Arapların bir çok akımının Kürtler ile (özellikle de KYB) kapalı işbirliği yapmaları, bu tezin temelsiz olduğunu ifade etmek gerekiyor.

 

Yapılacak seçim sonucunu Kerkük bağlamında değerlendirirsek; 5 Kürt, 5 Arap ve 2 Türkmen veya 6 Kürt, 4 Arap ve 2 Türkmen olduğu ihtimali yüksektir. Ancak, kesin olan konu ise, 2018 seçimlerinde uygulanan hatalı stratejisi soncunda Kerkük’teki Türkmenleri düşürdüğü azınlık konumu devam edecektir. Uzun yıllardan itibaren Arap ve Kürtlerin büyük çaba göstermelerine rağmen, “Kerkük Türk’tür Türk kalacak” olgusunun tersini ispatlamadıklarını, bazı çukur Türkmen işbirlikçilerinin uyguladıkları ucuz politikalar sayesinde kanıtlayacaklar. Yazık ettiniz Kerkük’e yazık ettiniz Türkmen Milletine.

 

Dr. Hicran Kazancı

ITC Yürütme Kurulu ve İdari heyet Üyesi

Yorumlar (0)