Dr. Hicran Kazancı: 'Türkmen Milli Bayrağını geri istiyoruz'

03 Ekim 2020, 13:49 Yazarlar
Dr. Hicran Kazancı: 'Türkmen Milli Bayrağını geri istiyoruz'
Zaho’dan Mendeli’ye kadar uzanan coğrafyayı, Irak Devletinin kuruluşundan önce Türkmenlerin yerleşim alanları olarak belirlenmiştir. "Türkmeneli Bölgesi" diye nitelenen bu coğrafyayı, Türkmenlerin Milli Bayrağı ile simgelenmiştir.

 

Türkmeneli Bölgesinde yaşayan Türkmenlerin, siyasi, ekonomik, sosyal, eğitim ve kültürel haklarının elde edilmesi için, Türkmen siyasi parti ve harekatlar zuhur etmiştir. Söz konusu hakların elde edilmesi ve edilen hakların korunmasını garanti altına almayı sağlayan Türkmenlerin siyasi söylem ve eylem birliğine ihtiyaç duyuldu. Böylece, tüm Irak Türkmen siyasi partilerini tek çatı altında toplamak amacıyla Irak Türkmen Cephesi (ITC) kuruldu.

 

Türkmeneli Bölgesinde yaşayan Türkmenlerin haklı davasını dünyaya duyurmak için Türkmeneli uydu televizyonu kuruldu Türkmenler tarafından. Kuruluş ilke / felsefesi Türkmeneli Bölgesinin bir Türkmen diyarı olduğunu ekranları aracılığıyla dünyaya taşımaktır. Ancak son dönemde, uzun yıllardır ekranının sağ köşesinde yer alan Türkmen Milli Bayrağı’nı ekranından silinmiş. Türkmen Milli Bayrağına yönelik bu girişim, Kerkük’te yaşayan Türkmenler aleyhine değiştirilen demografi planına örtülü bir destek vermek mi?

 

Türkmen siyasetçilerden konu ile ilgili ses yok. Özellikle de, Kerkük’ün imarı için tahsis edilen 500 Milyar ID değerinde ihalelerin Kerküklü siyasi aktörler arasında paylaşımından sonra, kendileri için konu kapanmış görünüyor. Türkmen aydınları, Türkmen Davası bizimdir müdahaleleri kabul etmiyoruz geçmişte sürekli dile getirenlerden bahis ediyorum. Bugün ise, bahse konu olan sözde 'aydınların' birinin çocuklarının tayin edilmesi, diğerinin de yeğeninin Kerkük’te 13 Milyar ID ihale aldığından dolayı ağızları kapanmıştır.
Türkmen siyasetçiler ve sözde aydınların bu konuda konuşmama nedenlerini anladık.
Peki, ya sizin konuşmamanızın nedeni?

 

Dr. Hicran Kazancı
ITC YK ve İdari Heyeti Üyesi
Yorumlar (0)