Araştırma bürosu Integis: Tunahan Kuzu ile ilgili iddialar belgesiz ve asılsızdır

DENK Parti başkanı koltuğu sallanan Selçuk Öztürk'ün başlatması ile Öztürk'ün emireri Roermond belediye meclis üyesi Selami Coşkun gibi düşük profillilerin sürdürmesi ile devam eden Tunahan Kuzu'ya karşı bel altı saldırıları, Hollanda da bilinen büyük araştırma bürosu Integis; haftalardır yaptığı araştırma sonucu Tunahan Kuzu'ya karşı başlatılan bel altı saldırılarının belgesiz, temelsiz ve asılsız iftira furyası olduğunu ortaya koydu. Öztürk, Tunahan Kuzu ile ilgili bel altı iddialarını basına sızdırmadan önce bir yıl boyunca DENK'in içindeki insanlara uzun vadeli gündelik, bel altı iddialarda bulunarak parti içinde Kuzu'ya karşı olumsuz bir havanın oluşmasının zeminini hazırladı.

09.05.2020, 18:19 Haberler
Araştırma bürosu Integis: Tunahan Kuzu ile ilgili iddialar belgesiz ve asılsızdır

DENK Parti başkanı koltuğu sallanan Selçuk Öztürk'ün başlatması ile Öztürk'ün emireri Roermond belediye meclis üyesi Selami Coşkun gibi düşük profillilerin sürdürmesi ile devam eden Tunahan Kuzu'ya karşı bel altı saldırıları, Hollanda da bilinen büyük araştırma bürosu Integis; haftalardır yaptığı araştırma sonucu Tunahan Kuzu'ya karşı başlatılan bel altı saldırılarının belgesiz, temelsiz ve asılsız iftira furyası olduğunu ortaya koydu.

Öztürk, Tunahan Kuzu ile ilgili bel altı iddialarını basına sızdırmadan önce bir yıl boyunca DENK'in içindeki insanlara uzun vadeli gündelik, bel altı iddialarda bulunarak parti içinde Kuzu'ya karşı olumsuz bir havanın oluşmasının zeminini hazırladı.

Milletvekili Selçuk Öztürk, DENK Partisinin başkanı olmasının yanında yönetim kurulu başkanlığını da yapıyordu. Partinin en yetkin şahsı olmasının yanında herşeyi tamamı ile kontrolunun altına girmesi için soluksuz ve sistematik bir şekilde Kuzu'ya karşı yıpratma-yıldırma faaliyeti sürdürüyordu.

Öztürk, milletvekili Kuzu'ya karşı düşmanca tavır sergiliyerek gündeminden hiç düşürmediği bel altı iddiaları, haftalardır yapılan araştırma sonucu belgesiz, temelsiz ve asılsız bir iftira olduğu Integis araştırma bürosu tarafından açıklandı.

9 mayıs 2020 tarihin de yayınlanan o araştırma raporunun tam metni: (Hollandaca)

Forensisch onderzoek pleit Tunahan Kuzu vrij

Geen sprake van ‘grensoverschrijdend’ gedrag

- Forensisch onderzoeksbureau Integis heeft na extern en onafhankelijk onderzoek geen
‘grensoverschrijdende’ gedragingen door Tunahan Kuzu kunnen vaststellen.

Fractievoorzitter Farid Azarkan verzocht Forensisch onderzoeksbureau Integis om onderzoek te doen naar de beschuldiging van ‘grensoverschrijdend’ gedrag. Aanleiding was de beschuldiging die in diverse media werd geuit richting Tunahan Kuzu.
Integis heeft bij het onderzoek naar vermeend ‘grensoverschrijdend’ gedrag omgevingsonderzoek verricht, openbare bronnen onderzocht, getoetst aan het normenkader en interviews afgenomen
met betrokkenen.

De conclusie van het extern en onafhankelijk onderzoek van Integis is helder.
‘Grensoverschrijdend’ gedrag zijdens Tunahan Kuzu is niet vast te stellen.
Integis constateert onder meer dat er géén aangifte is gedaan en ook géén medewerking is verleend aan dit onderzoek door de betreffende vrouw. De betreffende vrouw was niet bereid feiten te presenteren aan het onderzoeksbureau om de door haar in de media geuite beschuldiging te staven.

Zelfs nadat op verzoek van de betreffende vrouw vergoeding voor juridische bijstand werd
aangeboden, heeft zij zich niet bereid getoond de door haar in de media geuite beschuldiging, mondeling dan wel schriftelijk, te onderbouwen.

DENK-fractievoorzitter en politiek leider Farid Azarkan: “Het is goed dat er nu duidelijkheid is en
vaststaat dat de beschuldiging niet gestaafd kan worden. Dit onderzoek had reeds in 2018 door het
partijbestuur moeten plaatsvinden nadat ik de heer Ozturk als bestuursvoorzitter in kennis had
gesteld.”

Tunahan Kuzu: “De afgelopen tijd was de moeilijkste uit mijn leven. Het sterkt mij dat uit dit
onafhankelijk onderzoek blijkt wat ik vanaf het begin al heb gezegd, namelijk dat de beschuldiging
pertinent onwaar is. Ik dank de vele mensen die mij in de afgelopen periode hebben gesteund. Ik ga
met alles wat ik in mij heb door met het vertegenwoordigen van onze kiezers.”

Volledigheidshalve delen wij u nogmaals mede dat de betreffende vrouw nooit medewerkster is geweest van DENK.

Ayrıca, Hollanda Türklüğün lideri milletvekili Tunahan Kuzu, 6 nisan da yaptığı açıklamada bu olayların arkasında Selçuk Öztürk'ün olduğunu ve ağır bir süreç yaşadığını ifade ederek geniş bir açıklamaya yer verdi. O açıklamayı okumak için lütfen tıklayın.

banner1
Yorumlar (0)