Kerkük'te yetkili olmadan Bağdat'ta etkili olamayız

01 Haziran 2020, 02:59 Yazarlar
Kerkük'te yetkili olmadan Bağdat'ta etkili olamayız
15 Ekim 2005 tarihinde referandum ile onaylanan Irak’ın yeni Anayasası’nda, devleti yöneten hükümet yapısının etnik-mezhep paylaşımına dayalı olduğunu belirliyor. Yani, cumhurbaşkanı Kürt, başbakan Arap Şii, parlamento başkanı Arap Sünni...vs.

Etnik-mezhep paylaşımına dayalı devlet yönetim bicimi, Irak’tan önce ilk olarak uygulanan Lübnan’da, bugüne kadar temelli bir istikrar yaşanmamıştır. Ancak, Irak’ı Lübnan’dan farklı kılan ülkenin federal yapısıdır. Irak’ın Kuzeyinde Kürtler hakim olurken, güneyinde Şii ve ülkenin orta kesiminde de Arap Sünniler çoğunluğu elde etmektedir. Türkmenler ise, Kerkük merkezli Türkmeneli Bölgesinde ağırlık göstermektedir.

Irak’ın federal yapısının korunması ve ülkenin bölünmesinin engellenmesi için denge unsuru olan Türkmenlerin yaşadıkları merkezi bölge olan Kerkük’te iktidar olmalarından geçer. Bu bağlamda, tüm Türkmen siyasetçileri Saddam sonrası Kerkük’te Türkmenlerin hakim olması için büyük mücadeleler verdiler. Örneğin, Kerkük Valisi ile Kerkük Eğitim Müdürü’nün Türkmen olması için hayatı bahasına mücadele veren Merhum Mustafa Kemal Yayçılı ve arkadaşları, Tuzhurmatu il olması için canını feda eden Merhum Ali Haşim Muhtaroğlu ile Merhum Ahmet Koça ve onlarca diğer şehitlerimiz var. Çünkü, Bağdat’taki bakanlık postundan daha önemli olan Kerkük valiliği idari bir birim olup Bağdat Merkezi Hükümetin bakanlık kabinesini tamamen Kerkük’te temsil eder. Kerkük Eğitim Genel Müdürlüğü ise, Türkmen toplumunun geleceğini sağlam bir şekilde garanti ederek elit siyasi ve idari kadrolarının yetiştirilmesini temin eder.

Sadece şahsi menfaatlerini kovalayan önğörü ve uzgörü olmayan bazı işbirlikçi siyasetçilerin sayesinde milletin gözde kurumu atıl hale geldi ve Kerkük’ün ne Kürtleşmesine ne Araplaştırilmesine nede Kerkük’te kayıp olan Türkmen haklarına, Bağdat’ta etkisi ve yetkisi olamayan bir bakanlık elde etmek için ses çıkardığı kadar ses çıkarmamaktadırlar. Yeniden toparlanarak, Kerkük valilik ve eğitim müdürlüğünü elde ederek muktedir hale gelip ki Bağdat’ta iktidar olalım.
Yorumlar (0)