Yanlış Hesap Bağdat'tan Döner

23 Ağustos 2020, 15:48 Yazarlar
Yanlış Hesap Bağdat'tan Döner
Bağdat Merkezi Hükümet, Türkmenleri sürekli Irak’ın siyasi denklemin dışında tutmaya çalışıyor söylemleri son dönemde bir çok Türkmen milletvekili ve siyasetçilerin dilende dolaştığına dair tanıklık ediyoruz. Bu söylemlerin doğruluk payı var mı? Evet var.

Irak Türkmenlerinin haklı olduğu davasını ve coğrafik alanlarını savunduğu davada, saldırgan ve başkalarının haklarını elinden almaya çalışan bir konumda olduğu algısı Irak’ta yaratıldı. Çok yanlış bir algı olmanın yanı sıra Türkmen toplumunun hiç hak etmediği bir algı ile karşı karşıyayız. Çünkü, Türkmenlerin haklı olduğu davasını çok etkin bir şekilde savunamıyor, etkin savunması için bilgi, birikim ve müzakere yöntemlerine hakim olan siyasetçilerin olmayışından kaynaklanıyor.

TÜRKMEN DAVASINI SAVUNAN SÖZDE SİYASETÇİ

Milletin derdi, milletin kaygısı ve en önemlisi de milletin mevcudiyeti ile ilgilenmesi yerine, sadece kendi ve yakınlarının geleceklerini nasıl garanti altına alacağı düşüncesinden başka düşünce taşımıyor Türkmen davasını sözde savunan siyasetçi. Dolayısıyla, Türkmen milletinin desteğini tamamen kayıp etmiş olan ve şahsi menfaatini garanti altına almak amacıyla sürekli içi boş olan kaslarını gerdirerek diğer Türkmen siyasi yapılar dahil olmak üzere çevresini tehdit ediyor. Bu durum, Irak’taki Türkmen siyasi harekâtını bir “değersiz yalnızlık” içerisine itiyor. Irak’taki diğer gruplar söz konusu siyasetçi üzerinden Türkmenleri muhatap almak istemiyor.

Bu hususta acilen önlem alınması gerekiyor. Yapılan yanlış hamlelerin bir an önce düzetilmesi ve pozisyonumuzu gözden geçirmemiz lazım. Irak’ta birlikte yaşadığımızın diğer oluşumlarla ortak menfaat noktalarımızı bulmamız gerekiyor.

Aynı sıkıtılar, Türkmenlerin dünyaya açılan sesi olan Irak’ın aydınlık yüzünde yaşanmaktadır. Yapılan yanlış hamleler sonucu krizlerle sarmalı olan bu müessese, tamamen milli, ilkeli ve etik çizgiden uzaklaşarak Türkmenlerin yüzünü kızartmaktadır. Dolayısıyla, Türkmen davası uğruna yapılan yanlış hamlelerden acilen dönülmesi gerekiyor. Aksi takdirde, Irak’ın aydınlık yüzünün kararmasından sorumlu tutulacaktır.
Yorumlar (0)