“Avrupa Yeşil Mutabakatı-İklim Nötr Hedefi için İş Dünyası Çabaları” webinarı

- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski:- "Yeşil mutabakata uyumun ve yeşil dönüşümün AB ve Türkiye arasında siyasi olumlu gündem kapsamında önemli bir başlık oluşturacağını değerlendiriyoruz"

03.06.2021, 20:32 Ekonomi
“Avrupa Yeşil Mutabakatı-İklim Nötr Hedefi için İş Dünyası Çabaları” webinarı

İSTANBUL (AA) - Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel mesajları “Avrupa Yeşil Mutabakatı-İklim Nötr Hedefi için İş Dünyası Çabaları” webinarında ele alındı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından, TÜSİAD, UNDP Türkiye, TÜRKONFED ve TİSK iş birliği ile düzenlenen “Avrupa Yeşil Mutabakatı-İklim Nötr Hedefi için İş Dünyası Çabaları” webinarı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Webinarda, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel mesajlarının iletilmesinin yanı sıra şirketlerin iklim eylemine yönelik ilham olacak iyi uygulama örneklerinin sunulması hedeflendi. Etkinlikte, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolas Meyer-Landrut, UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton ve TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan değerlendirmelerde bulundu.


- "Türkiye için iklimi dikkate alan yaklaşım bir tercih değil, bir gereklilik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, TÜSİAD olarak, her vesileyle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen coğrafyalardan birinde olan Türkiye için iklimi dikkate alan yaklaşımın bir tercih değil, bir gereklilik olduğunu vurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2017 yılında Paris Anlaşması'nı stratejik bir öncelik olarak belirlediğimiz iklim tutum belgemizi, küresel ve ulusal gelişmeleri dikkate alarak güncelliyoruz. COP 26 öncesinde Paris Anlaşması'na taraf olma süreci tamamlanmalıdır. Sanayimizin sürdürülebilirlik uygulamalarını içşelleştirmesine yönelik gelişmeler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği potansiyelinin artan oranda hayata geçirilmesine yönelik tedbirler, sürdürülebilir finansman alanında geliştirilen mekanizmalar iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığımızın göstergeleridir. Bu çabanın uluslararası güçlü mutabakatın aktif bir tarafı olarak sürdürülmesi önemlidir. Bu sürecin kapsamlı ve 2050 yılına yönelik karbon nötr hedef içeren bir yol haritası ile desteklenmesi yatırım ortamının öngörülebilirliği açısından da kritik bir adım olacaktır.

Bu yol haritası iklim değişikliği ile mücadele ve uyum yönünde yatırımların finansmana erişim kanalları açısından da güçlü bir çerçeve olacaktır. Çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik için bütüncül tedbirleri bir an önce ele alarak küresel düzeyde şekillenen yeşil ekonomiye yönelik dönüşümün parçası olabiliriz. Yeşil mutabakata uyumun ve yeşil dönüşümün AB ve Türkiye arasında siyasi olumlu gündem kapsamında önemli bir başlık oluşturacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla yeşil ve dijital dönüşüm alanında kamu-özel sektör iş birlikleri ve iklim değişikliği ile mücadele alanında üst düzey diyalog mekanizmalarının oluşturulması yönündeki önerileri önemsiyoruz.”

Webinarda, iş dünyasından iyi örnek uygulamalarının sunulduğu bir panel oturumu yer aldı. Moderatörlüğünü TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar'ın yaptığı panelde TÜSİAD üye şirketlerinden olan Arçelik AŞ'nin Sürdürülebilirlik Müdürü Özlem Ünlüer ile Kordsa'nın Kurumsal Marka ve İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Nevra Aydoğan konuşmacılar arasında yer aldı.

TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar ise “TÜSİAD olarak tüm çalışmalarımızda, çevre, ekonomi, sanayi ve enerji politikalarını bütünsel olarak ele almaya özen gösteriyoruz. İş dünyası olarak karşılaştığımız en derin risklerden biri olan iklim değişikliğini 1,5 derece artış seviyelerinde sınırlamak için, bu dört alanın tamamında köklü bir değişime gidilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu dönüşümü başarmak, öncü ve örnek olmak için sorumluluk alıyoruz, çözüm üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelere bakıldığında ise, bu değişimi en kapsamlı şekilde ele alan coğrafya olan Avrupa Birliği'ni takiben Japonya, İngiltere, Çin ardı ardına karbon-nötr mesajı verdiğini belirten Alemdar, "Küresel anlamda 'iklim diplomasisinin' tarihte hiç görülmemiş düzeyde yoğunlaştığını görüyoruz. Diğer taraftan uluslararası ticaret Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ekseninde yeniden şekilleniyor. Tüm bu gelişmeleri ülkemizin lehine değerlendirebilmek adına, tarihteki en kritik taraflar konferanslarından biri olmaya aday COP 26 öncesinde, ülke olarak mesajlarımızı netleştirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı, yeni iklim rejimi çerçevesinde yeşil ekonomik büyüme modelinin Türkiye ekonomisine etkileri ve TÜSİAD çalışmalarının sonuçlarına yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Özkadı sunumunda şu ifadelere yer verdi:

“TÜSİAD'ın 'Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu'na göre, ülkemizde hayata geçirilecek bir emisyon ticaret sistemi sonucunda elde edilecek fonun, gerekli yeşil yatırımlara ayrılması durumunda, 2030'da milli gelire pozitif katkı sağlanabileceği değerlendirilmektedir. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin merkeze alındığı böyle bir modelde, ülkemiz hem AB standartlarında bir iklim politikası izlerken, aynı zamanda ekonomisinin dönüşümünü hayata geçirmesi mümkün olabilecektir. Böylece AB'nin büyüme stratejisi olarak duyurduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye için sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak yepyeni bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde, yeşil dönüşüme yönelik hazırlanacak kapsamlı bir yol haritası, AB ile Gümrük Birliği'nin hızlandırdığı dönüşümde sektörlerimizin küresel rekabet gücünü daha da artıracak, yatırım ortamında öngörülebilirliğin tesis edilmesine de katkı sağlayacaktır.”

banner1
Yorumlar (0)