LPG piyasasında vadesi geçmiş borcu olanlar lisans başvurusu yapamayacak

08.06.2021, 10:09 Ekonomi
LPG piyasasında vadesi geçmiş borcu olanlar lisans başvurusu yapamayacak

İZMİR (AA) - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında lisans başvurusu, tadil ve süre uzatım taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması gerekecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, LPG piyasasında lisans başvurusu, tadil ve süre uzatım taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekecek.

Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler, EPDK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek.

Borç bilgilerine ilişkin itirazlar, borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak. Bu konuda başvuru sahibi tarafından EPDK'ye yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmayacak.

LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile yaptıkları sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren 30 gün içerisinde dağıtıcı tadil başvurusunda bulunmaması veya mevcut dağıtıcısıyla sözleşmesini yenilememesi durumunda LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla lisansı sona erebilecek.

Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları en geç 60 gün içinde, LPG otogaz bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise 30 gün içinde gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte EPDK'ye bildirmek ve lisanslarında tadil talep etmekle yükümlü olacak.

Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı başvuruları, söz konusu borcun, EPDK tarafından yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde, yapılmamış sayılacak.

Öte yandan, kurumun LPG Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, LPG piyasasında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan Vergi Usul Kanunu kapsamında istenilen teminatı vermeyenlerin piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulacak.

Yorumlar (0)