Eşref Kerküklü, ITC içindeki kavganın belgelerine ulaştı: İşte 6 sayfa 12 maddeden oluşan o yazı metni

Irak Türkmen Cephesi (İTC) Başkanı ve Birleşik Irak Türkmen Cephesi liste Başkanı Hasan Turan, Irak genel seçimlerde kendi listesindeki adayı böyle dışlanmasına neden oldu. İşte ayrıtılar…

01.06.2022, 20:46 Haberler
Eşref Kerküklü, ITC içindeki kavganın belgelerine ulaştı: İşte 6 sayfa 12 maddeden oluşan o yazı metni

ITC Başkanı Hasan Turan, ‘Birleşik Irak Türkmen Cephesi’ adlı oluşumun milletvekili adayları arasında yer alan Kerkük 2. Seçim Bölgesi 64 numaralı Ammar Kahya’yı seçimlerde dışladığına dair, cesur kalem gazeteci Eşref Kerküklü önemli belgelere ulaştı.

Ammar Kahya’nın adının geçtiği belgeler 6 sayfa 12 maddeden oluştuğu öğrenildi. Yaptığı haberler ile Türkmeneli’nin gündemini belirleyen gazeteci Eşref Kerküklü’nün ulaştığı belgelerde, Turan’ın mezhepçilik yaptığı iddia edilirken, adaylar için ayrılan bütçenin de ortadan kayıp olduğu yer alıyor. 

İşte 12 maddeden oluşan 6 sayfalık ITC içindeki kavganın tam metni:


(İnsanlar Arasında Hükmettiğiniz Zaman Adaletle Hükmediniz)

Saygıdeğer Birleşik Irak Türkmen Cephesi Koalisyonu Başkanları

Konu/ Şikâyet

Sizler de bildiğiniz gibi millet akillerinin desteğiyle ve sizin emeğinizle  uğrunda uğraştığımız Türkmen partilerinin bir koalisyonda toplayıp, Kerkük seçim dairelerinden mümkün oldukça en çok Irak Temsilciler Meclisinde (ITM) sandalye kazanıp ve daha sonara da Kerkük’ün Türkmen kimliğini ve Kerkük valilik pozisyonunu hak ettiğimizi ispatlamaktı. 

Bu sırada, Kerkük'ün 2. Seçim Dairesi’ne tahsis edilen 4 sandalyeleri için seçimlere katılmamız, değerli partiniz ve geçmişiyle bilinen Türkmen siyasi kişilerin teyidiyle teklif edilmemiz  ve resmi şekilde Türkmen Vefa Hareketince aday gösterilmemiz  karşılığında teşekkürlerimiz sunarız.

Daha öncede beyan ettiğim  gibi oy kaybının yaşanmaması ve saf birliğinin korunması maksadıyla Türkmen partilerini temsil edecek birleşmiş bir koalisyonda aday olmadıkça bağımsız olarak  veyahut başka bir oluşumla kendimi aday göstermeyeceğimi sizlere beyan etmiştim. 

Maalesef, aday listesi gün ışığına çıktıktan sonra Koalisyon, seçim kampanyası ve kampanyanın yönetme mekanizmasında ciddi değildi ve  aşağıda seçim kampanyasına dair genel olarak da görüşlerimizi belirtmek isterim.

1. Koalisyon Başkanı Sn. Hasan Turan ITM seçimlerinin ertelenmesi iddialarında ısrarcı olması, böylece koalisyonunun, seçim kampanyasının ertelenmesi sonucunda rakip olan diğer milletler, partiler ve bağımsız Türkmenlerin seçim meydanının doldurmasına ve erken davranmalarına olanak tanıdı. 

2. Koalisyon Başkanı, Koalisyonu görsel ve fotoğraflı reklamlarda ve diğer medya vesileleriyle sahiplenmemesi ve Koalisyon sloganını tanıtmaması ve yaymaması  diğer Koalisyonların daha erken  sloganlarını tanıtması ve yayınlamasına fırsat tanıdı.

3. Koalisyon Başkanının, adaylarla ister bireysel isterse bir arada toplanmaması ve onların görüşünü dinlememesinin yanı sıra toplu olarak milletvekili adaylarının bölgelere yönelik doğru (eşit) harekette bulunmaması, Türkmen seçmenlerini olumsuz etkiledi.

4. Koalisyon Başkanı yaptığı görüşmelerde ve gerçekleştirdiği ziyaret ve programlarında ayrımcılık yaptı ve seçim kampanyalarında, aynı seçim dairesinde sadece  ve sadece iki adaya odaklandı ve diğer iki adayı umursamadı.

5. Koalisyon yetkililerinin hazır bulunup, toplu olarak karar almak yerine Başkan’ın bireysel olarak karar alması seçimdeki olumsuz sonuçların sorumlusudur.

6. Seçim kampanyası sürecinde İkinci Seçim Dairesi’nde Türkmen oluşumuna rakip olan adaylarla medya görüşmesi ve röportajlar yapıldı. Örneğin, Arap Koalisyonu milletvekili (Halit Müferci) Peşmerge’nin Kerkük iline girmesine karşı durulması bahanesiyle görüşme yapıldı ve seçimlerden sonra da adı geçen şahıs bizim ve listemizin rakibi olduğu ortaya çıktı.

7. Bilindiği gibi seçimlerde seçim kampanyasının yönetilmesi bağlamında, Koalisyonun belli bir programı yoktu ve Koalisyonun kurucu partilerden ortak bir komisyon kurulması reddedildi. 

8. Defalarca talepte  bulunmamıza  rağmen Koalisyonun gücünü ortaya koymak ve Koalisyonun kurucu  partilerinin ortak tutum  gösterilmesi maksadıyla, Koalisyon Başkanı İkinci Seçim Dairesi’ndeki listemizin adaylılarını bir araya getirmeyi kabul etmedi.

9. Koalisyon Başkanı, oy kaybının yaşanmaması için  Türkmen bağımsız adaylarını ya da kazanma fırsatı olmayan oluşumların adaylarını, adaylıklarını geri çekmeye teşvik etmek için herhangi bir girişimde bulunmadı ve bununla birlikte seçimden önce ve seçim sürecinde de söz konusu adayları benimsedi ve bunlarla da irtibatını koparmadı.

10. Türkmeneli Uydu Kanalı, seçim kampanyasının başlatılması için Yüksek Seçim Komisyon’un belirlediği  tarihte seçim kampanyasını başlatmakta geç kaldı. Ayrıca, kanal izleyicilerince görüldüğü gibi seçim kampanyası çok kötü yönetildi. Seçim kampanyasının resmi süresi 90 gün iken oysa kanal sadece 45 gün seçim kampanyası yürüttü.

11. Bizi hedef alan sosyal medya sayfalarına karşı Koalisyon Başkanı, hiçbir girişimde bulunmadı ve konuyu çözmek için de resmi talepte bulunmamıza rağmen herhangi bir girişimi olmadı. 

12. Koalisyon Başkanı, sahteyle el konulan oylarımızı savunmak ve seçmenlerin oylarını denetlemekte haklarımızı korumak için bir şeylerin yapılması bağlamında da diğer koalisyonların yaptığı gibi seçimlerin sonuçlarını değiştirildiğine dair elimizde belgeler bulunmasına rağmen  hakkımızı savunmak için bir avukat görevlendirmedi.

Ayrıca, Koalisyon Başkanı ve seçim  sloganını gerektiği gibi tanıtılmamasına  ve Türkmen kamuoyu önünde gerçek anlamda birliği yansıtmamasına yol açtı. Bütün bunlar bölgesel, partisel ve mezhepsel anlaşmazlık yaratıp aday ve seçmenleri olumsuz şekilde etkiledi. 

Bizi şok eden bir iddiaya göre, uydurulan bir hikâyede, sözde Türkmen Vefa Partisi ve Türkmen Cephesi arasında benim Kerkük ilinde aday olmam karşılığında Selahattin/Tuzhurmatı'da Sn. Heytem Muhtaroğlu desteklenmesi gerektiği belirtilmiş, buna ilaveten Vefa Hareketi desteklerini sunmasına söz verip ve hiçbir rakip aday gösterilmeyeceğini ve bağımsız adayları  veyahut adı geçen şahsın karşısında oluşum adaylarını geri çekerek kazanmasının kolaylaştırılmasına taahhüt etmiştir.

Koalisyon Başkanı ve aynı zamanda Türkmen Cephesi Başkanının iddialarına göre, her iki parti arasında anlaşma ya tam olacak ya da tam yapılmayacaktı, ayrıca  Koalisyon Başkanı, parti başkanları ve Heytem Mutaroğlu’nun da  hazır bulunduğu  Koalisyonun bir toplantısında  ileri sürdüğü iddiaya göre,  Vefan’ın Tuzhurmatı’da fiilen aday olduğunu ve bunun da (Dr. Muhammet Kemal) olduğunu iddia edilmiş, böylece Vefa Türkmen Hareketi hem anlaşmaya hem de Koalisyonu ihlal ettiğinden dolayı Türkmen Cephesi Başkanı ve Koalisyon Başkanı bireysel bir kararla benim Birleşik Irak Türkmen Cephesi Koalisyonu adayı olarak Türkmeneli Uydu Kanalında ve Cephe’nin tüm kurumlarında aday olduğumu tanıtmamı yasaklayıp ve Türkmen Cephesi tüm kurum ve kuruluşların benimle işbirliği yapmaması için yönlendirdi. Ve 17.09.2021 tarihinden itibaren seçimlere 3 hafta kala bütün maddi ve manevi desteklerini kesmeye karar verdi, hâlbuki ben daha önce hiçbir maddi ve manevi destek almadım.

Sn. Vefa Başkanı Firyat Tuzlu’nun  girişimiyle, yukarıdaki konuyu görüşmek için hazır bulunmasıyla, Heytem Tuzlu ile görüşmek istedik, ancak ne yazık ki Koalisyon Başkanı bir oturum gerçekleştirip bilerek de şahsımı toplantıya çağırmadı.

Bununla birlikte konuyu görüşmek maksadıyla, bizi kırmayan Heytem Bey’in akrabası olan Hacı Abu Rıza Neccar ile yaptığımız görüşmede, benim adaylığıma ilişkin Türkmen Cephesi’nin herhangi bir koşulu bulunmadığını  ve söz konusu anlaşmanın hiçbir temeli olmadığını ifade etmiş olup sadece Heytem Muhtaroğlu’nu Tuzhurmatu’da desteklemek için kendisi ile Sn. Hasan Turan arasında ortak bir toplantı yapıldığını beyan ederek Vefa Hareketi’nin de Salahattin ilinde hiçbir adayı olmadığını ve Dr. Mehmet Kemal’in de bağımsız bir adayı olarak Tuzhurmatı’nın önde gelen şahısları ve din adamları tarafından öne sürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, Hacı Abu Rıza’nın açıklamalarına göre, konunun çözülmesi için Dr. Mehmet Kemal ve Sn. Ammar Hakim’in adayı olan Dr. Murat ile görüşülmesi için kendisinin işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Tuzhurmatı’nın sorununu düzeltmek ve 3 adayın bulunmasından dolayı kazanmanın imkansız olması yüzünden Kerkük’ten bir heyetin, düzeltmek maksadıyla Feryad Tuzlu Bey, Sn. Ammar Hakim’in ofisi ile koordinasyon kurmaya hazır olduğunu belirtmiş olup, konunun çözüme kavuşturulması maksadıyla yukarıda adı geçen heyetin Bağdat’ı ziyaret etmesini önermiş.

Parti başkanların hazır bulunmasıyla, koalisyon Başkanına kendi başkanlığında parti başkanları ve Heytem Bey’in üyeliğinin yanı sıra benim de katılımımla konunun çözümü için Bağdat’ı ziyaret edecek bir komisyonun oluşturulmasını önerdik. Ancak, Koalisyon Başkanından gelen yanıtta: Böyle bir şeyin gerek görülmediğini ve konuyu kendisi bizzat daha sonra çözeceğini ifade etti. Bu da Koalisyon Başkanının krizin çözümünde ciddi olmadığının kesin bir kanıtıdır.

Ayrıca, konuyu Ulusal Akit Koalisyonu Başkanı Sn. Falih Fayyaz’la paylaştık ve yadırgadı ve  Kerkük'e yapacağı ziyaret sırasında kendisi Hacı Abu Rıza El-Naccar ve Sn. Hasan Turan veyahut Sn. Erşet Salih’i arasında bir görüşme düzenlenmesini talep etti ve fiilen de ofisi toplantının yapılması için tarih belirlenmesini istedi, daha sonra da Kerkük’te Koalisyon Başkanı ve adaylarının hazır bulunmasıyla acil görüşme düzenlenmesini talep edip Birinci ve İkinci Seçim Dairesi’ne Koalisyonumuzun desteğini açıklamasını istedi, ancak ne yazık ki Türkmen Cephesi’ndeki kardeşler ve adayları toplantıya katılmayı reddettiler ve  hazır bulunmadılar  ve sadece Sn. Erşat Salihi  havalimanı karşılama merasimine katıldı.

Yukarıda belirttiklerimiz krizin çözülmesi için ortaya koyduğumuz çabaları bunun ispatıdır. Ancak maalesef Koalisyon Başkanı ve Türkmen Cephesi Başkanı Sn. Hasan Turan Bey, yapmacık krize dair ve medyada hazır bulunmamıza ve Koalisyonun diğer adayları gibi kampanyamızı finanse edilmesine karşı çıkmasında ısrarcı oldu ve bütün bunlar adaylar arasında anlaşmazlığa yol açtı. Hatta Koalisyon Başkanın tutumları ve davranışları mezhepsel ve kişisel nedenlerden kaynaklandığı gibi bir kamuoyunda  algısı oluştu. Koalisyon Başkanın engellemeleri ve adayların arasında yaptığı ayrımcılıklar ve adaletsizlikte ısrarcı olmasının sonuçları:

1.Türkmen seçmenleri, açıkça adayların ve yandaşlarının  arasındaki anlaşmazlığı görmesi sonucu seçimlere katılımların düşük olmasına yol açtı.

2. Aday sayısının çokluğu  (20 aday) seçmenlerin kafasını karıştırdı. Bunun da seçmenlerin seçime katılmamasına sebep olup katılanların oylarını da böldü.

3. Seçim kampanyalarımın yayınlanmaması, mezhepsel anlaşmazlık ve sorununu ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü Kerkük’te Koalisyon listesindeki tek Şii Türkmen adayıydım, bu da çok tehlikeliydi ve Kerkük’te mezhepsel sorunun tohumunu ekerek ITM seçimlerinden çok daha tehlikeli olduğunu, Türkmenler arasında İngilizlerin uyguladığı gibi bu da bölünmenin gerçekleşmesi demektir.

4. İkinci Dairede seçmenlerin 65%’inin Türkmen olması karşılığında, sadece 15%’inin Kürt seçmenlerin olmasına karşı Kürt oluşumu karşılığında Türkmenler iki sandalye kaybetti.

Bahsi geçen nedenlerden dolayı, Birleşik Irak Türkmen Cephesi Koalisyonu Başkanı, Türkmenlerin kendi sandalyelerini rakip olan KYB karşısında kaybetmesi ve benim oy kaybımın ana sebebidir. Ayrıca, kendi cebimden 150 bin dolar kaybetmeme neden oldu, benim hiçbir kabahatim olmadan 50 bin dolar borçlanmama sebep oldu. Benim bu tutumumun doğruluğunu ispatlayan Türkmen Vefa Hareketi ve Irak Türkmen Cephesi buna ilaveten Koalisyon Başkanı iddia ettiği gibi ve kendi talebi üzerine şimdi ortaklaşa Ulusal Siyasi Güçlerle diyalog için ortak hareket edileceğini öne sürdü.

Dolayısıyla Kerkük’te Türkmenlerin toplam 12 sandalyeden sadece bir sandalye kazanması sayesinde, Türkmen hakları büyük zarara uğrayıp suşlu olan tarafı ortaya çıkarmak maksadıyla parti başkanların üç başkanından oluşan ve tarafsız olan bir soruşturma komisyonu teşkil edilmesini talep ediyorum ve şahsıma karşı yürütülen kampanyanın nedenlerin bildirilmesini, acaba nedenlerin mezhepsel mi yoksa kişisel mi veyahut Türkmen Haşdi Şabi’ye yakın olmam ve desteklediğimden dolayı mı kaynaklandığın bilmek isterim.

Koalisyonun, genel olarak kampanya için ayırdığı para bütçesinin açıklamasını isterim ve Koalisyon içerisinde adaylar için ki benim bir kuruş bile almadığım adaylar için belirlenen bütçeyi de bilmek isterim.

Ayrıca, gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra şayet benim herhangi bir kusurum olmadığı takdirde diğer adaylar gibi seçim kampanyası harcamalarının koalisyon tarafından karşılanmasını ister ve kusurlu tarafın da şahsımdan özür dilemesini istiyorum.

Benzersiz ve güçlü birinci Türkmen siyaseti projesinin başarısız olmasına neden olan her kimse hakkında tutum sergilenmesi gerekir.

Aksi takdirde tutumumu ayırt edici hükmüne sahip olan Türkmen kamuoyuna karşılığında tutumumu sergilemek zorunda kalacağım.

Allahtan başarılar diler…
Ammar Kahya

banner79
Yorumlar (1)
Attila Abbas Kalandar 2 yıl önce
Okundu....
Malessef ne geçmiş ne bugün ders almıyorumu bunlar.
Ammar Kahya yolunu kesenler utansın
Mezhebi savaş değil bizimkisi
Milli mücadeledir bizim savaşımız.
Bizi biz yapan mezhep değil dilimizdir.